aiueo
kakikukeko
gagigugego
sashisuseso
zazizuzezo
tachitsuteto
dadidudedo
naninuneno
hahifuheho
papipupepo
babibubebo
mamimumemo
ya yu yo
rarirurero
wa wo n
aiueo
kakikukeko
gagigugego
sashisuseso
zazizuzezo
tachitsuteto
dadidudedo
naninuneno
hahifuheho
papipupepo
babibubebo
mamimumemo
ya yu yo
rarirurero
wa wo n